Bilety

 

  • GDZIE ZAREZERWUJESZ BILETY I KARNETY?

System rezerwacji biletów i karnetów na wszystkie wydarzenia festiwalowe: spektakle, koncerty, spotkania, (z wyjątkiem warsztatów, na które obowiązuje osobny system rezerwacji miejsc), prowadzimy od 1 sierpnia 2018.

Aby zarezerwować bilety na wydarzenia (z wyjątkiem warsztatów) należy wypełnić FORMULARZ.
Po wypełnieniu formularza wyświetla się komunikat, który jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji.
Nie wysyłamy wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację. 

Bilety na wszystkie wydarzenia festiwalowe (z wyjątkiem warsztatów) można również kupić przez Internet, za pośrednictwem portalu ewejsciowki.pl.

Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 506 103 207, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-17:00.

 

  • GDZIE KUPISZ I ODBIERZESZ BILETY I KARNETY?

- Od 1 sierpnia do 23 sierpnia 2018 i od 27 sierpnia do 30 sierpnia 2018:
W biurze Teatru CHOREA (pokój numer 18, w niskim budynku Fabryki Sztuki w Łodzi ul. Tymienieckiego 3), w każdy czwartek, w godzinach: 11:00 - 17:00.

- Od 24 sierpnia do 26 sierpnia i od 31 sierpnia do 2 września 2018 (w trakcie trwania festiwalu):
W biurze festiwalowym (Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek B, ul. Tymienieckiego 3), czynnym codziennie w trakcie trwania festiwalu, od godziny 10:00 do rozpoczęcia ostatniego wydarzenia festiwalowego.

 

  • WAŻNE INFORMACJE:

Płatność za bilety przyjmujemy wyłącznie gotówką.

Do zakupu biletów i karnetów ulgowych upoważnione są osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia), uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 80 roku życia oraz osoby objęte ulgą ustawową.

Karnety upoważniają do wejścia na wszystkie wydarzenia festiwalowe oprócz warsztatów, na które obowiązują oddzielne zapisy.

 

  • CENNIK KARNETÓW:

    - Karnet ulgowy: 200zł
    - Karnet normalny: 300zł 

 

  • JAK ZAREZERWUJESZ MIEJSCA NA WARSZTATY?

- Zapisy na Warsztaty Master Class prowadzi Teatr CHOREA, od 10 lipca 2018, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-17:00:
-mailowo: chorea.warsztaty@gmail.com
-telefonicznie: +48 506 103 207
W tytule maila należy podać tytuł warsztatu.
W treści maila należy podać imię, nazwisko i wiek uczestnika oraz krótką informację uzasadniającą chęć wzięcia udziału w warsztatach.
Sposób płatności określa regulamin udziału w warsztatach, zamieszczony w opisie każdego wydarzenia.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem opłaty warsztatowej.
Dokonanie opłaty warsztatowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

- Zapisy na Warsztaty muzyczne dla dzieci "Um Cia Cia Bum" prowadzi Teatr CHOREA, od 10 lipca 2018, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-17:00:
-mailowo: chorea.warsztaty@gmail.com
-telefonicznie: +48 506 103 207
W mailu prosimy podać tytuł warsztatu, datę i godzinę warsztatu i dane uczestników (imię i nazwisko, ilość i wiek dzieci i ilość opiekunów).
System rezerwacji zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc lub godz 17:00, w dniu poprzedzającym wydarzenie.
Płatność za udział w warsztatach przyjmujemy wyłącznie gotówką, przed rozpoczęciem wydarzenia.